× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Home>>Choroby>>12 kroków – Czym są i jak mogą pomóc?
12 kroków - Czym są i jak mogą pomóc
Choroby

12 kroków – Czym są i jak mogą pomóc?

12 Kroków AA to program dla osób uzależnionych od alkoholu, który pomaga im wyjść z nałogu. Jest to zbiór zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików, które można stopniowo wprowadzać w życie pod okiem mentora. Co to są kroki? Jaką rolę odgrywają Anonimowi Alkoholicy w leczeniu?

Leczenie uzależnień wymaga profesjonalnego wsparcia, wsparcia grupy i wsparcia z zewnątrz. Istnieje sposób leczenia alkoholizmu, który opiera się na własnym doświadczeniu. Są to ludzie, których spotkasz we wspólnotach, które korzystają z programu 12 kroków AA. Spotkania są podstawą tego typu leczenia uzależnień.

Jak wygląda spotkanie AA?

Spotkania Anonimowych Alkoholików są dobrowolną grupą, która zapewnia dodatkowe wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu. Odbywają się one codziennie o określonych porach na całym świecie. Doprowadziły one również do powstania innych wspólnot, takich jak Narcotics Anonymous (partnerzy alkoholików), współuzależnionych Al-Anon (anonimowi dłużnicy lub Anonimowi Hazardziści) i wielu innych. W USA, skąd wywodzi się ruch, istnieje wiele wspólnot zajmujących się różnymi problemami.

Mityng jest spotkaniem ludzi, którzy mają wspólny problem. Uczestnicy mogą dzielić się swoimi codziennymi zmaganiami i rozmawiać publicznie. Jest to skuteczny sposób na utrzymanie abstynencji i rozwój.

Uczestnictwo w spotkaniach nie oznacza, że musisz przestać uczęszczać na terapię w ośrodku leczenia uzależnień. Często leczenie alkoholizmu rozpoczyna się od terapii i jest kontynuowane na spotkaniach. Jest to świetny sposób na rozpoczęcie leczenia, ponieważ trudne początki mogą odbywać się w bezpiecznym środowisku.

Doradca, który pomaga uzależnionemu od alkoholu wyznaczyć cele i przestrzegać 12 kroków do trzeźwości, jest najczęstszym powodem, dla którego uczęszczają oni na spotkania.

Jakie są 12 kroków AA programu leczenia alkoholizmu?

Program 12 kroków jest zestaw jeśli zalecenia dla trzeźwych alkoholików. Ma on na celu pomoc w przezwyciężeniu uzależnienia.

Uzależnieni stworzyli program AA w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Odnosi on sukcesy do dziś i wciąż się rozwija. Sponsor to ktoś, kto pomaga uzależnionym wzrastać i zapewnia wsparcie. Następnie może pomóc im napisać program.

Sponsor jest starszą, bardziej doświadczoną osobą, która prowadzi nowicjusza przez 12 kroków. Polega to na tym, że osoba zdrowiejąca pisze odpowiedzi i czyta je. Program, wraz ze wsparciem sponsora, jest formą duchowego przewodnictwa. Na mityngach można nabyć specjalną literaturę opisującą poszczególne kroki.

Sprawdź także czym jest detoks alkoholowy i jak może pomóc na stronie https://alkoholizmzywiec.pl/detoks-alkoholowy-zywiec_zkhr.a

Czy 12 kroków wystarczy do wyzdrowienia od uzależnienia?

Relacja sponsorowania pozwala osobie uzależnionej zdecydować, że chce ona “wejść w program” 12 Kroków.

Poniżej znajduje się bliższe spojrzenie na każdy krok. Program jest bardzo długi i początkowo pomaga w utrzymaniu abstynencji. Jednak służy on również rozwojowi jednostki i poprawie jej codziennego spojrzenia na świat, życie i siebie.

12 kroków – dyskusja o krokach

 1. Krok pierwszy to rozpoznanie swojej bezradności wobec uzależnienia. Zaakceptowanie, że jesteś chory i potrzebujesz pomocy jest pierwszym krokiem.
 2. Krok drugi to prośba o wewnętrzną równowagę i zdrowy rozsądek.
 3. Krok trzeci pozwala na uwolnienie się od lęków, które kontrolują rzeczywistość i od przymusu kontrolowania jej.
 4. Krok czwarty to praca nad charakterem. Zdrowiejący alkoholik ma często kłopoty z impulsywnością, porywczością czy łatwością obrażania się.
 5. Krok piąty dotyczy otwartości na innych poprzez dzielenie się z nimi swoimi błędami i niemożnościami.
 6. Krok szósty zmienia sposób postrzegania wad i uczy samoakceptacji.
 7. Krok siódmy otwiera swój umysł na siłę większą niż on sam, prosząc Boga o pomoc.
 8. Krok ósmy rozpoczyna proces, który przygotowuje do stawienia czoła przeszłości i przeproszenia za nią.
 9. Krok dziewiąty zadośćuczyni tym, których skrzywdził.
 10. Krok dziesiąty polega na przyjrzeniu się swoim codziennym działaniom w kontekście m.in. nie krzywdzenia innych ludzi.
 11. Krok jedenasty dotyczy wzrostu duchowego.
 12. Krok dwunasty jest wtedy, gdy osoba uzależniona zakończyła cykl.

Kroki te są ze sobą powiązane, każdy następuje po drugim, a ich kolejność nie wydaje się przypadkowa.

Stosuj się do zaleceń programu, a pozostaniesz trzeźwy. Jest to świadectwo dla innych uzależnionych, że można żyć pełnią życia, szczęśliwie, bez używania środków zmieniających stan umysłu.