× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Home>>Informacje i porady>>Dystrybucja leków – na jakich zasadach się odbywa?
leki
Informacje i porady

Dystrybucja leków – na jakich zasadach się odbywa?

Obrót detaliczny lekami może być prowadzone przez takie podmioty jak apteki, ale również punkty apteczne, a także sklepy zielarskie, ale również ogólnodostępne. Dystrybucja leków jest jednokierunkowa. Podmiot odpowiedzialny przekazuje produkt leczniczy do danej hurtowni farmaceutycznych, następnie przekazywany jest on do sieci aptek lub aptek indywidualnych, gdzie może go otrzymać pacjent, ale również podmiot leczniczy. Sam lek może być w zależności od wymagań wydawany na receptę, ale również bez niej. Obrót lekami musi być zgodny z zasadami zawartymi z Prawem Farmaceutycznym. W sytuacji, w której sprzedaż odbywa się na którymkolwiek etapie w przeciwnym kierunku, można mówić o złamaniu prawa związanym z odwrotnym łańcuchem dystrybucji. Dystrybucja w sposób legalny może odbywać się z kolei na zasadach importu równoległych produktów leczniczych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania pacjenci mogą liczyć na przystępne ceny produktów farmaceutycznych.

Przepakowywanie leków – o jakich kwestiach warto pamiętać?

Przepakowanie leków powinno odbywać się przede wszystkim w zgodzie z zasadami GMP, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Dzięki zmianie wersji językowej nabywca leku może zapoznać się z najistotniejszymi informacjami odnośnie  leku w swoim języku ojczystym. Przetłumaczone powinno być zarówno samo opakowanie, jak i dołączona do niego ulotka, pozwalająca pacjentowi na dokładne zapoznanie się z zaleceniami na niej wartymi. Przepakowywanie leków może odbyć się jedynie przez jednostki posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. Należy pamiętać o konieczności zawarcia na takim leku informacji dotyczące jednostki, która dokonała przepakowania, a także tej, która zorganizowała równoległy import.

Dystrybutor farmaceutyczny – czym powinien się charakteryzować? 

Dystrybutor farmaceutyczny powinien po pierwsze stosować się do wszelkich wymagań i norm prawnych. Dzięki temu osoby kupujące leki będą miały zapewnioną pełnie bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwo o takim profilu działalności powinno spełniać normy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Ich istnienie ma zapewnić nabywcą leków pewność, że na każdym etapie proces dystrybucji odbywał się w sposób w pełni legalny, a produkt farmaceutyczny niezmiennie odznacza się wysoką jakością. Przedsiębiorstwo posiadające tego rodzaju certyfikat stosuje się do takich reguł, jak: właściwe przechowywanie leków oraz ich wysyłanie, a także transport w warunkach kontrolowanej temperatury, a także dostarczenie produktów jedynie tym jednostką, które są do tego uprawnione.