× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Home>>Informacje i porady>>Które z inwestycji technologicznych są najważniejsze dla branży medycznej – oraz nad czym branża powinna myśleć w najbliższej przyszłości
branża medyczna
Informacje i porady

Które z inwestycji technologicznych są najważniejsze dla branży medycznej – oraz nad czym branża powinna myśleć w najbliższej przyszłości

Pracownicy placówek medycznych muszą być pewni wydawanych decyzji, a ich pacjenci muszą być przekonani, że otrzymują najlepszą możliwą opiekę. Jednak możliwe jest to jedynie wtedy, gdy wszyscy zainteresowani posiadają pełen zakres informacji o tym, co stało się do momentu udzielenia medycznego świadczenia. Dlatego właśnie instytucje medyczne są zdecydowane świadczyć pacjentom usługi najwyższej jakości oraz dokonywać odpowiednich inwestycji w technologie, które takie usługi umożliwiają.

Oferująca pełen zakres świadczeń medycznych firma Alfred Health, z siedzibą w australijskim stanie Victoria, doskonale rozumie, jak ważne jest usprawnienie komunikacji, koordynacji i współpracy w swoich trzech kompleksach szpitalnych, w sieci organizacji społecznych oraz czternastu placówkach działających na obszarze całego stanu. Szefowie firmy dostrzegają także potęgę wiedzy… oraz danych. Właśnie dlatego wdrażanie nowych technologii w obecnym czasie pomaga firmie osiągać trzy cele:

  1. Zapewnia personelowi pielęgniarskiemu więcej czasu na opiekę nad pacjentami. Każdego dniapielęgniarki i pielęgniarze obsługują wielu pacjentów i wypełniają mnóstwo formularzy. Minimalizując obowiązki związane z tym drugim obszarem, dajemy im więcej czasu na opiekę nad pacjentami, bez względu na to czy zajmują się triażem, teleporadami, pacjentami klinicznymi czy ambulatoryjnymi.
  2. Eliminuje powielanie informacji o pacjentach w systemach informatycznych i błędne raportowanie danych. Pojedyncze, ujednolicone źródła informacji o pacjencie są kluczowe, gdy dostawca usług zdrowotnych pragnie zapewnić ciągłość opieki i zapobiec ewentualnym przeoczeniom ważnych faktów przy przenoszeniu pacjenta między placówkami lub usługodawcami. Eliminują one także konieczność czasochłonnego zbierania różnych danych, by dojść do żądanej informacji, a następnie konieczność wypełniania stosu formularzy, by poprawić dane zarejestrowane w elektronicznej kartotece pacjenta.
  3. Spełnia oczekiwania i życzenia pacjentów bez zakłóceń. Pacjenci ufają, że lekarze i personel pomocniczy uważnie poprowadzi ich przypadek i podejmie decyzje, które są w najlepszym interesie pacjenta. W przypadku wystąpienia błędu, chcemy znać jego przyczynę. O ile najłatwiej przypisać błąd człowiekowi, w procesie podejmowania decyzji medycznych nie należy bagatelizować roli informacji, czy raczej dezinformacji. Jeśli pacjent nie jest w stanie przekazać swojej pełnej historii medycznej, łącznie z informacjami o schorzeniach dodatkowych czy alergiach, lekarze obsługują dany przypadek najlepiej jak potrafią. Dopiero po wystąpieniu objawów niepożądanych orientują się, że nie dysponowali pełną informacją o stanie zdrowia pacjenta. Naturalnie, gdyby w zasięgu ręki stale posiadali bezpośredni dostęp do najbardziej aktualnych danych pacjenta, wielu nieprzyjemnych sytuacji można by uniknąć. Dlatego w placówkach medycznych tak ważne są mobilne rozwiązania technologiczne.

Jeśli na tym zależy również twojej instytucji medycznej, która już w jakimś stopniu wykorzystuje w swojej działalności mobilne komputery medyczne, mobilne drukarki, czynniki kodów, urządzenia z RFID czy też systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym RTLS, może należy je odpowiednio wyskalować, by rozszerzyć zastosowanie wykorzystywanych rozwiązań na inne obszary działalności. Jeśli instytucja wciąż w dużym stopniu wykorzystuje zapisy papierowe, rekomendujemy najpierw skupić się na wdrożeniu rozwiązań mobilnych.

Podstawą nowoczesnych systemów ochrony zdrowia są zwykle technologie mobilne.

Koniecznie należy dokonać aktualizacji polityk i procedur pod kątem nowoczesnych narzędzi technologicznych, a następnie przeprowadzić odpowiednie szkolenie personelu. Pracownicy muszą zostać poinstruowani o sposobach dokładnej dezynfekcji urządzeń (zarówno tych współdzielonych jak i osobistych), o sposobach zabezpieczania sprzętu pod kątem ochrony prywatności pacjentów oraz o sposobach jak najszerszego wykorzystania wszystkich funkcji komunikacyjnych, ułatwiających współpracę oraz przesyłanie danych.

Poszukując sposobów realizacji wymogów przepisów zewnętrznych lub wewnętrznych oraz pozyskania wsparcia społecznego dla zalecanych praktyk medycznych, ważne będzie, by technologie wdrażane były z zachowaniem zasady 3T (z ang. „track, trace and trust”), czyli przy zapewnieniu „śledzenia, wyszukiwania i zaufania”. Aby poprawić jakość świadczonej opieki i zbudować zaufanie pacjentów wobec podejmowanych w placówce medycznej działań, usprawnić należy też funkcje związane z obsługą łańcucha dostaw, z zarządzaniem zapasami oraz personelem. Zarówno lekarze jak i pacjenci muszą wiedzieć, że mogą uzyskać to czego oczekują oraz kiedy tego oczekują. Muszą również być w stanie sprawdzić czy informacje na temat wykorzystanych zasobów i sprzętu, zastosowanych narzędzi, przekazywanych wyników badań oraz zapisanych pacjentom leków nie zostały w żaden sposób zniekształcone.

Możliwe jest to jedynie, gdy pracownicy medyczni i ich pacjenci w ekosystemie ochrony zdrowia (z komputerów przenośnych) mogą posiadać stały dostęp (dzięki czujnikom, tagom RFID lub innym rozwiązaniom) do informacji o wykorzystywaniu i przechowywaniu wszelkich zapasów i środków.