× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Home>>Informacje i porady>>Jakie szkolenia powinni przejść pracownicy branży weterynaryjnej?
weterynarz
Informacje i porady

Jakie szkolenia powinni przejść pracownicy branży weterynaryjnej?

Zarządzanie personelem to niełatwa sztuka. Na barkach menadżerów spoczywa obowiązek dbania o sprawność wszystkich zachodzących w lecznicy procesów, a także nastrój pracowników. Poniższy artykuł skupi się na wyjaśnieniu, w jaki sposób kadra zarządzająca może podnosić swoje kompetencje.

Kompetencje miękkie w pracy weterynarza

Umiejętność wyleczenia czworonożnego pacjenta to esencja pracy weterynarzy. Jednak równie istotna jest umiejętność skutecznej komunikacji z właścicielem pacjenta. Pomaga ona wywrzeć na nim lepsze wrażenie, a także traktować go w sposób podmiotowy. W codziennej praktyce medycznej czynnikiem mogącym negatywne odbić się na komunikacji jest stres. Warsztaty z kompetencji miękkich powinny zatem uczyć komunikacji nawet w sytuacjach wysokiego stresu. Warto także, by uczyły ograniczania go, zwłaszcza, jeśli medyk nie ma jakiegokolwiek wpływu na dane wydarzenie.

Dobrostan psychiczny weterynarzy

Jakkolwiek satysfakcjonująca, praca w zawodzie medycznym poddaje psychikę dużym obciążeniom. Dla efektywności ważne jest umiejętne zarządzanie własnym zdrowiem psychicznym. Wypalenie zawodowe od 2022 roku uznawane jest za jednostkę chorobową, definiowaną jako wyczerpanie psychofizyczne swoją pracą. U pracowników lecznic weterynaryjnych czynnikami prowadzącymi do wypalenia są zazwyczaj śmierć pacjenta, trudne przypadki lub właściciele pacjentów. Ważnym jest, by medycy przechodzili szkolenia z zakresu ograniczania elementów stresogennych, a także budowania swojej odporności psychicznej.

Zarządzanie personelem lecznicy

Stosowanie właściwych metod zarządzania jest ważne, jeśli dana lecznica ma się rozwinąć i utrzymać na rynku. Przeważnie w takiej placówce pracuje zespół, w którym co najmniej jedna osoba pełni rolę zarządcy. Spoczywa na niej trudny obowiązek delegowania zadań, a także właściwej komunikacji z podwładnymi. Ta druga znacząco wpływa na atmosferę w pracy, która jest jednym z kluczowych czynników decydujących o zadowoleniu pracownika.

Szkolenia menadżerskie powinny podnosić poziom wszelkich kompetencji zarządczych. Najlepiej, aby szkolenie takie prowadziła osoba o wieloletnim doświadczeniu jako menadżer. W ten sposób będzie miała najlepsze podstawy do nauczenia swoich podopiecznych budowania zdrowych relacji z zespołem. Ponadto wyszkoli ich w zakresie analizy zastanej na miejscu sytuacji bez popadania w nieprawdziwe założenia czy czarnowidztwo. Menadżer jest bez wątpienia najważniejszą osobą w całej lecznicy. Poziom jego umiejętności może znacząco odbić się na retencji personelu, a także jakości usług, które ów personel świadczy.