× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Home>>Informacje i porady>>W czym może pomóc gerontolog?
gerontolog
Informacje i porady

W czym może pomóc gerontolog?

Organizm człowieka jest niesamowitą maszyną, która cały czas zadziwia naukowców. Wiele procesów i mechanizmów nadal do końca nie poznano pomimo ogromnego postępu medycyny i technologii. Nadal nie można zatrzymać starzenia się organizmu, chociaż istnieją sposoby na spowolnienie tego procesu i wydłużenie życia. Nauką zajmującą się badaniem przyczyn i skutków starzenia organizmu jest gerontologia. Osoby w podeszłym wieku wymagają odpowiedniej opieki nie tylko medycznej, ale kompleksowej. Dąży się do tego, aby zapewnić im komfortowe życie na wielu płaszczyznach.

Z czym wiąże się gerontologia?

Wraz z upływem czasu organizm zaczyna się coraz bardziej zużywać, komórki i tkanki starzeją się, poszczególne narządy wewnętrzne przestają prawidłowo funkcjonować. Pojawiają się różne zaburzenia i rozwijają rozmaite schorzenia. W podeszłym wieku istotne jest to, aby przeciwdziałać nieprzyjemnym objawom chorobowym, wydłużyć życie i podnieść jego jakość. Po sześćdziesiątym roku życia niezwykle pomocny jest geriatra, czyli lekarz zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób dotykających starsze osoby. Z usług tego specjalisty korzysta coraz więcej pacjentów, gdyż z opieką geriatryczną wiąże się mnóstwo korzyści. Z kolei gerontologia jest nauką o procesach starzenia się. Łączy w sobie medycynę, psychologię, socjologię, biologię. Dziedzina ta zajmuje się wszystkimi trudnościami, jakie napotykają starzejący się ludzie. W skrócie gerontolog niesie szeroko pojętą opiekę senioralną. Zna on rozmaite metodyki pracy opiekuńczej, zajmuje się animacją czasu wolnego.

Gerontolog jest specjalistą cechującym się dużą empatią, co jest niezwykle istotne w kontaktach z osobami w podeszłym wieku. Łatwo nawiązuje relacje międzyludzkie, jest wyrozumiały i cierpliwy. Wie, jak zorganizować czas swoim starszych podopiecznym, analizuje ich potrzeby, pomaga rozwiązywać problemy napotykane w wieku podeszłym i to nie tylko medyczne. Jego nadrzędnym zadaniem jest to, aby pacjent pozostał jak najdłużej w dobrej formie. Dotyczy to zarówno ciała, jak i umysłu. Gerontologa interesuje wszystko, co jest związane ze starzeniem się organizmu. Pełni on funkcję doradcy seniora i jednocześnie animatora, zachęca do bycia aktywnym. Promuje wśród starszych osób zdrowy tryb życia – dotyczy to zarówno sportu, jak i sposobu odżywiania się.

Wszechobecni gerontolodzy

Gerontologów można spotkać w klubach seniorów i domach kultury/spokojnej starości, są opiekunami w domach pomocy społecznej. Pomagają seniorom wymagającym długoterminowej opieki, osobom niepełnosprawnym. Angażują się także w wolontariat na rzecz osób w podeszłym wieku. Gerontolog może być również pracownikiem instytucji medycznej, promować zdrowie i profilaktykę. Znajduje zatrudnienie w szpitalach, hospicjach, poradniach. Gerontolodzy piastują też stanowiska pracowników pomocy społecznej i polityki społecznej. Zajmują się edukowaniem i aktywizowaniem osób w podeszłym wieku. Gerontologia służy poprawie zdrowia i jakości życia seniorów. Dąży to tego, aby pozostali oni jak najdłużej w dobrej kondycji, byli niezależni od innych osób. Przeciwdziała zniedołężnieniu i czuciu się niepotrzebnym, co niestety jest bardzo częstym problemem wśród osób w wieku emerytalnym.

Nieprzyjemne dolegliwości zdrowotne spowodowane rozmaitymi chorobami odbierają radość, utrudniają cieszenie się życiem codziennym. Wielu seniorów nie wie, jak organizować sobie wolny czas i w jaki sposób postępować, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju wielorakich schorzeń. Zawsze lepiej jest zapobiegać, niż leczyć, dlatego pomoc gerontologa jest nieoceniona. Podejmowane przez niego działania mają charakter kompleksowy, stosuje on podejście holistyczne, zajmując się strefę psychofizyczną ludzkiego organizmu. Gerontologia rozwija i upowszechnia wiedzę dotyczącą starości i starzenia się. Wyróżnia się wiele podgałęzi gerontologii: porównawczą, biologiczną, eksperymentalną, społeczną czy demograficzną. Warto mieć na uwadze to, że gerontologiem nie musi być osoba mająca tytuł lekarza. Jest to specjalista z szeroką wiedzą z zakresu biologii i nauk społecznych.