× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Home>>Informacje i porady>>Osteopatia – czy jest sposobem na zdrowie?
osteopatia
Informacje i poradyZdrowie

Osteopatia – czy jest sposobem na zdrowie?

Osteopatia jest gałęzią medycyny, która opiera leczenie na nieinwazyjnych, całkowicie bezpiecznych technikach manualnych w celu poprawy funkcjonowaniu organizmu jako całości. Osteopatia to podejście kompleksowe, bez użycia farmakologii oraz różnych inwazyjnych metod. Łączy w sobie wiedzę z zakresu m.in. ortopedii, kardiologii, gastroenterologii, stomatologii oraz innych dziedzin medycznych. Osteopaci, przyjmując Pacjenta, zbierają szczegółowy wywiad, wykonują dokładną diagnostykę, patrzą nie tylko pod kątem jednostki chorobowej lecz także biorą pod uwagę inne czynniki, jak np: odżywianie, stare urazy, czy traumy z przeszłości.

Organizm traktowany jest jako jedna całość

W osteopatii uważa się Organizm oraz poszczególne układy np. krwionośny, nerwowy, trawienny, kostny za całość. Bóle kręgosłupa, szyi, czy nawet ogólne złe samopoczucie, może mieć podłoże np. w wyniku źle prowadzonej diety oraz niewystarczającej ilości ruchu, który pełni kluczową funkcję dla prawidłowego działania organizmu. 

Filozofia osteopatii opiera się na założeniu, że Organizm posiada zdolność regeneracji z niemalże każdej choroby/dysfunkcji. Organizm zawsze dąży do równowagi, a Osteopata stanowi rodzaj pośrednika, który znajduje przyczynę – ograniczenia i/lub osłabienia organizmu oraz uwalnia nieprawidłowe napięcia. Wspomaga zjawisko autoregulacji, kierując organizm ku samoleczeniu.

Posiadając specjalistyczną i dokładną wiedzę na temat anatomii, fizjologii i działania ludzkiego ciała, osteopata jest w stanie w znacznym stopniu wspomóc procesy zdrowienia oraz edukować Pacjenta w tym – co powinien robić, żeby na stałe poprawić swój stan Zdrowia. 

Z czego wynikają dolegliwości bólowe

Na to jak się czujemy oraz jak funkcjonuje organizm, ma wpływ bardzo wiele czynników m.in. stresy, odżywianie, rodzaj wykonywanej pracy, stare urazy, najbliższe środowisko, traumy np. po utracie kogoś bliskiego. Nie biorąc pod uwagę tych dodatkowych czynników, często leczenie jest nieskuteczne.

Osteopatami mogą zostać osoby tylko po wyższych studiach medycznych, którzy dodatkowo ukończyli specjalistyczne studia podyplomowe w Polsce, w wymiarze studiów 4-5 letnich.